Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tak tohle jsme my,
Kariérní centrum VŠB-TUO

Jsme tady už nějaký ten pátek

Kariérní centrum vzniklo několik let zpátky, nicméně na úplném počátku byla kariéra PLUS. Psal se rok 2008 a naše stálice Alice pořádala veletrh a konferenci nabízející studentům širokou nabídku uplatnění. A zájem byl velký!

Pak přišel celoroční provoz

Konzultace, programy, předměty, koučinky, podpora podnikání, Green Light, kariérní portál, pohovory nanečisto, průvodce, průzkumy... Dnes je nás 8 a děláme toho spoooustu. A jedeme dál!

Jsme tady, abychom pomáhali
studentům nastartovat kariéru

Studentům nabízíme vzdělávání a rozvoj nad klasické kurikulum a osnovy.

A přímo od zaměstnavatelů víme, že ti aktivně využívající naše služby jsou pro ně atraktivnější.  

Být univerzitou s vysokou uplatnitelností absolventů v oboru je součástí celé Strategie VŠB-TUO.

Počet návštěvníků Kariérního centra VŠB-TUO za rok 2023

statistiky24

Most mezi praxí a univerzitou

Trh práce se stále mění a my s ním. Od zaměstnavatelů získáváme informace o nárocích na kvalitního a úspěšného zaměstnance a studentům pak vytváříme a nabízíme služby, aby byly užitečné a atraktivní a které je posunou dále.

Víme, kam míříme

Naším cílem je být respektovaným centrem pro rozvoj klíčových kompetencí studentů pro lepší kvalitu života a podporovat podnikavost jako nedílnou součást kultury VŠB-TUO.

Most mezi praxí a univerzitou

Trh práce se stále mění a my s ním. Od zaměstnavatelů získáváme informace o nárocích na kvalitního a úspěšného zaměstnance a studentům pak vytváříme a nabízíme služby, aby byly užitečné a atraktivní a které je posunou dále.

Víme, kam míříme

Naším cílem je být respektovaným centrem pro rozvoj klíčových kompetencí studentů pro lepší kvalitu života a podporovat podnikavost jako nedílnou součást kultury VŠB-TUO.

Společně jsme vždy silnější
aneb #sharingiscarring

A přesně proto vždy rádi spojíme síly s těmi, kteří řeší podobná témata jako my.  
Výměna znalostí a zkušeností nás posouvá dál a pomáhá nám tento kurz udržet. 

Spolupráce Kariérních center ČR

Udržujeme se v kontaktu. Pravidelně se setkáváme, voláme si, diskutujeme. Protože jedině, když budeme táhnout za jeden provaz, dosáhneme něčeho většího. Díky této spolupráci vznikla např. Strategie kariérních center ČRZejména musíme vyzdvihnout spolupráci s kariérními centry ČZU, VŠCHT A UTB. 

Univerzita pro podnikavost

Platforma pro podporu podnikavosti na univerzitách, které se pravidelně účastníme a která nám pomáhá rozvíjet jednu z nejdůležitějších dovedností dnešní doby. Podnikavost.

Asociace vysokoškolských poradců

Jsme zakládajícím členem pracovní skupiny kariérních centrer v rámci AVŠP. Ta sdružuje akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické, profesní a kariérové poradenství včetně dalších souvisejících poradenských, informačních a facilitačních služebzejména studentům vysokých škol. 

MS Pakt

Jsme členy platformy pro rozvoj kariérového poradenství v Moravskoslezském kraji při MS Paktu, jehož hlavním posláním je pomoct lidem najít své pracovní místo v kraji. Zaměřuje se na oblast kariérového poradenství, spolupráci škol a firem a problematiku trhu práce v Moravskoslezském kraji.

Naše zapojení do univerzitních akcí

Jsme v tom spolu

V naší práci nevytváříme věci sami. Často se tak děje ve spolupráci s našimi milími blízkými

z kariérních a poradenských center dalších univerzit. Proto veeeeelký dík patří zejména: